En.Dy.Con.
 

   Λ. Πεντέλης 16 - Χαλάνδρι, 15234

   +30 210 672 5069 & +30 210 677 0546

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

En.Dy.Con

Για την En.Dy.Con ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ Ι.Κ.Ε. (εφεξής “En.Dy.Con”) ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που η En.Dy.Con συλλέγει για εσάς, πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.

Η παρούσα Πολιτική ενδέχεται να αλλάξει, αλλαγές τις οποίες μπορείτε πάντοτε να πληροφορηθείτε στην ιστοσελίδα μας www.endycon.gr.

1. Ποιοι είμαστε;

Είμαστε η En.Dy.Con. Η έδρα μας βρίσκεται στο Χαλάνδρι Αττικής επί της Λ. Πεντέλης 16.  Με πορεία που ξεπερνά τα 25 χρόνια η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον χώρο της κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και έχει ως κύριο αντικείμενό της τη μελέτη, κατασκευή εφαρμογών ψύξης – θέρμανσης και εμπορία σχετικών μηχανημάτων.

2. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, συλλέγουμε όλες ή ορισμένες από τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων των δεδομένων, δηλαδή πελατών, των προμηθευτών, εξωτερικών συνεργατών καθώς και τρίτων προσώπων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες μας:

– Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία εταιρίας. Συλλέγουμε τα ονόματα (όνομα, επώνυμο) και τις επωνυμίες των υποκειμένων, καθώς και τα ονόματα των προσώπων επικοινωνίας τους όταν συναλλάσσονται μαζί μας ή εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες μας.

– Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποκειμένων και των προσώπων επικοινωνίας τους όταν συναλλάσσονται μαζί μας ή όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας.

– Ταχυδρομική διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου. Συλλέγουμε τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας των υποκειμένων για σκοπούς τιμολόγησης και παροχής των υπηρεσιών μας.

– Στοιχεία για σκοπούς τιμολόγησης. Συλλέγουμε τα στοιχεία των υποκειμένων που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας, όπως για παράδειγμα το ΑΦΜ και το όνομα της Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκουν.

Η εταιρία μας δεσμεύεται ότι δεν συλλέγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων.

3. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες μας και επικοινωνείτε μαζί μας, όταν συνάπτουμε συμβατική σχέση για την παροχή των υπηρεσιών μας, καθώς και όταν συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας. Δεν διαθέτουμε προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν και τα μοιραζόμαστε μόνο με τρίτους εφόσον διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.

4. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Εξυπηρέτηση των πελατών μας. Παροχή υπηρεσιών μελέτης, κατασκευής εφαρμογών ψύξης – θέρμανσης και εμπορίας σχετικών μηχανημάτων.
 • Συναλλαγές με προμηθευτές και λοιπούς εξωτερικούς συνεργάτες. Τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων αυτών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο και για τους σκοπούς των συναλλαγών μας με αυτούς.
 • Μάρκετινγκ ή/και προωθητικές ενέργειες, όπως emails που στέλνουμε σε όσους έχουν κάνει εγγραφή στο newsletter μας. Στη λίστα προσώπων που στέλνουμε newsletters μπορεί να προσθέσουμε και εκείνους που μας δίνουν τις διευθύνσεις email τους κατά την επικοινωνία μας και που μας δηλώνουν ότι επιθυμούν να λαμβάνουν newsletters. Σε κάθε newsletter δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα newsletters από εμάς.

5. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

  • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς ή στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης, βασίζεται στη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης ή -κατόπιν αιτήματός σας- σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης.
  • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για σκοπούς marketing ή/και προωθητικών ενεργειών βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.

6. Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

   • Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διαρκεί η συναλλακτική μας σχέση. Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών για είκοσι (20) έτη προκειμένου να μπορούμε να εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας να διατηρούμε ακριβή αρχεία για φορολογικές ή άλλες διοικητικές αρχές.
   • Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων προς τα οποία πραγματοποιούμε προωθητικές ενέργειες μέχρι τα πρόσωπα αυτά να μας δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν από εμάς το σχετικό προωθητικό υλικό.

7. Τι μέτρα έχουμε λάβει για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όταν μας δίνετε προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Έχουμε εφαρμόσει τις παρακάτω τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

– ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφαλείας·

– χρήση διακομιστών (server) με περιορισμένη πρόσβαση και που υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους·

– χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη·

– πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων επί της αρχής «need-to-know».

8. Σε ποιους διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα σας δεν πωλούνται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα  προσωπικά σας δεδομένα σε Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, δικαστικές αρχές εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο.

9. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, έχετε τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής (σε ορισμένες περιπτώσεις) των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα περιορισμού ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και δικαίωμα να διαβιβαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλη εταιρεία.
 • Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα https://www.dpa.gr/.

10. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση έχετε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, στέλνοντας email στο info@endycon.gr ή χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας https://www.endycon.gr/epikoinwnia/.

11. Πληροφορίες Έκδοσης

Η παρούσα Πολιτική ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Φεβρουάριο 2020.